Arriva Nové Zámky

současný název od 2013
dřívější název (od 1993): SAD Nové Zámky
dřívější název: SAD Galanta
dřívější název (od 1993): SAD Komárno
dřívější název (od 1993): SAD Levice
dřívější název: SAD Šahy
dřívější název: SAD Štúrovo
dřívější název (od 1989): ČSAD Šahy
dřívější název (od 1989): ČSAD Štúrovo
dřívější název: ČSAD Nové Zámky
dřívější název: ČSAD Levice
dřívější název: ČSAD Komárno
dřívější název: ČSAD Galanta

starší loga

2013 - 2018

od 2017
sídlo: Považská 2, 940 14 Nové Zámky
země: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.arrivanz.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava v roku 1949 došlo aj k znárodňovaniu súkromných dopravcov na území Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý vozidlový park nákladných automobilov a autobusov od živnostníkov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Komárno (DZ 805), ČSAD Levice (DZ 806) a ČSAD Nové Zámky (DZ 808) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Bratislava. Pod ČSAD Levice patrili ďalšie dve prevádzky (Šahy a Želiezovce), rovnako ako pod ČSAD Nové Zámky (Šurany a Štúrovo).
V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Bratislava na štátny podnik a zároveň došlo k osamostatneniu prevádzok Šahy a Štúrovo do samostatných dopravných závodov.

V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Nové Zámky (bývalý OZ 808), SAD Levice (bývalý OZ 806), SAD Komárno (bývalý OZ 805), SAD Šahy (bývalý OZ 819) a SAD Štúrovo (bývalý OZ 825).

V roku 1999 boli tieto podniky v rámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) zlúčené do štátneho podniku SAD Nové Zámky, pričom k nemu bola pripojená aj prevádzka Šaľa, predtým začlenená do podniku SAD Galanta.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Nové Zámky na akciovú spoločnosť vstupom maďarského kapitálu od spoločnosti EUROBUS-INVEST Budapest, ktorá je od roku 2008 súčasťou britského koncernu ARRIVA (od roku 2010 v majetku Deutsche Bahn).

V júli 2013 došlo k zmene názvu spoločnosti zo SAD Nové Zámky na ARRIVA Nové Zámky v dôsledku vzniku centrály spoločnosti Arriva na Slovensku.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Nové Zámky, Komárno, Levice a Šaľa, mestskú dopravu v mestách Komárno, Levice, Nové Zámky, Šahy, Šaľa, Štúrovo a Šurany a tiež niekoľko diaľkových a medzinárodných liniek.

číst dále

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
kompletní
Karosa 1 vůz
Avia 2 vozy
? ?
Zetor 2 vozy
? ?

Pronajaté, zapůjčené a testované vozy

U tohoto dopravce evidujeme celkem 796 vozů, z toho 792 v majetku a 4 zapůjčených
Stav evidence tohoto dopravce
kompletní
Poslední úprava: 19. 9. 2019.
Pokud máte jakékoliv doplnění, můžete nám jej napsat na e-mail nebo na náš Facebook.

Rychlé vyhledávání