Arriva Nové Zámky

dřívější název: SAD Nové Zámky
dřívější název: SAD Galanta
dřívější název: SAD Komárno
dřívější název: SAD Levice
dřívější název: SAD Šahy
dřívější název: SAD Štúrovo
dřívější název: ČSAD Nové Zámky
dřívější název: ČSAD Levice
dřívější název: ČSAD Komárno
dřívější název: ČSAD Galanta
sídlo: Považská 2, 940 14 Nové Zámky
země: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.sadnz.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Komárno (DZ 805), ČSAD Levice (DZ 806) a ČSAD Nové Zámky (DZ 808) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Bratislava.
Pod ČSAD Levice patrili ďalšie dve prevádzky (Šahy a Želiezovce), rovnako ako pod ČSAD Nové Zámky (Šurany a Štúrovo).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Nové Zámky (bývalý OZ 808), SAD Levice (bývalý OZ 806), SAD Komárno (bývalý OZ 805), SAD Šahy (bývalý OZ 819) a SAD Štúrovo (bývalý OZ 825).

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Nové Zámky a zároveň k nemu bola pripojená aj prevádzka Šaľa z podniku SAD Galanta.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Nové Zámky na akciovú spoločnosť vstupom maďarského kapitálu od spoločnosti EUROBUS-INVEST Budapest, ktorá je od roku 2008 súčasťou britského koncernu ARRIVA (od roku 2010 v majetku Deutsche Bahn).

V júli 2013 došlo k zmene názvu spoločnosti zo SAD Nové Zámky na ARRIVA Nové Zámky v dôsledku vzniku centrály spoločnosti Arriva na Slovensku.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Nové Zámky, Komárno, Levice a Šaľa, mestskú dopravu v mestách Komárno, Levice, Nové Zámky, Šahy, Šaľa, Štúrovo a Šurany a tiež niekoľko diaľkových a medzinárodných liniek.

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
kompletní

Pronajaté, zapůjčené a testované vozy

U tohoto dopravce evidujeme celkem 770 vozů, z toho 766 v majetku a 4 zapůjčených
Stav evidence tohoto dopravce
kompletní
Poslední úprava: 15. 4. 2019.

Rychlé vyhledávání

Poslední fotky vozů dopravce
náhled fotky 75596 náhled fotky 75603 náhled fotky 75604 náhled fotky 75607 náhled fotky 75615 náhled fotky 75614 náhled fotky 75605 náhled fotky 75616 náhled fotky 75617 náhled fotky 75618