Mestská dopravná spoločnosť

sídlo: Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica
země: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: www.mds.sk

Spoločnosť prevádzkujúca MHD v Považskej Bystrici, kde od 1.9.2006 nahradila predchádzajúceho dopravcu - SAD Trenčín, a.s., OZ Považská Bystrica. Akcionármi spoločnosti sú Mesto Považská Bystrica a spoločnosť SIRS. Mesto si od tejto zmeny sľubuje lepšie nakladanie s finančnými prostriedkami určenými na MHD. Je však otázne, čo sa zmenilo, keďže akcionárom SAD Trenčín, a.s. je taktiež spoločnosť SIRS.

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
kompletní

Pronajaté, zapůjčené a testované vozy

U tohoto dopravce evidujeme celkem 41 vozů, z toho 39 v majetku a 2 zapůjčených
Stav evidence tohoto dopravce
kompletní
Poslední úprava: 2. 11. 2019.
Pokud máte jakékoliv doplnění, můžete nám jej napsat na e-mail nebo na náš Facebook.

Rychlé vyhledávání