Arriva Nitra

současný název od 2013
dřívější název (od 2008): Veolia Transport Nitra
dřívější název (od 1993): SAD Nitra
dřívější název (od 1993): SAD Topoľčany
dřívější název (od 1993): SAD Zlaté Moravce
dřívější název (od 1993): SAD Vráble
dřívější název (od 1989): ČSAD Vráble
dřívější název (od 1989): ČSAD Zlaté Moravce
dřívější název: ČSAD Nitra
dřívější název: ČSAD Topoľčany

starší loga

1993 - 2008

2008 - 2013

2013 - 2017

od 2017
sídlo: Štúrova 72, 949 44 Nitra
země: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.arrivanitra.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Nitra (DZ 807) a ČSAD Topoľčany (DZ 810) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Bratislava.
Pod ČSAD Nitra boli organizačne začlenené ešte prevádzky Vráble a Zlaté Moravce, pod ČSAD Topoľčany prevádzky Bánovce nad Bebravou a Partizánske (obe sa neskôr stali súčasťou SAD Prievidza).
V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Bratislava na štátny podnik a zároveň došlo k osamostatneniu prevádzok Vráble a Zlaté Moravce do samostatných dopravných závodov.
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Nitra (bývalý OZ 807), SAD Topoľčany (bývalý OZ 810), SAD Zlaté Moravce (bývalý OZ 823) a SAD Vráble (bývalý OZ 824).

V roku 1999 však boli v rámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Nitra.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Nitra na akciovú spoločnosť. K 1. 1. 2004 bola zrušená prevádzka Vráble jej zlúčením s prevádzkou Zlaté Moravce. V roku 2005 bola spoločnosť odpredaná francúzskej skupine Connex (pripojená k českej filiálke Connexu).

V júli 2008 došlo k zmene názvu spoločnosti zo SAD Nitra na Veolia Transport Nitra v dôsledku odpredaja materskej českej filiálky Connexu a jej zmeny názvu na Veolia Transport Central Europe.

V júli 2013 došlo k zmene názvu spoločnosti z Veolia Transport Nitra na ARRIVA Nitra v dôsledku odpredaja Veolia Transport Central Europe britskému koncernu Arriva (od roku 2010 súčasťnou korporácie Deutsche Bahn) a následnému vzniku centrály spoločnosti Arriva na Slovensku.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce a MHD v mestách Nitra, Topoľčany, Vráble a Zlaté Moravce.

číst dále

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
kompletní
Egyedi 1 vůz
Isuzu 1 vůz
Iveco 66 vozů
Karosa 842 vozů
MAN 15 vozů
Mercedes-Benz 31 vozů
Scania 9 vozů
Solaris 6 vozů
SOR 170 vozů
Van Hool 18 vozů
Granus 7 vozů
Ikarus 99 vozů
Jelcz 15 vozů
Renault 6 vozů
Škoda 63 vozů
Zliner 1 vůz
Vezeko 1 vůz
Jelcz 4 vozy
Avia 1 vůz
Tatra 1 vůz
Multicar 1 vůz
Praga 1 vůz
U tohoto dopravce evidujeme celkem 1416 vozů, z toho 1359 v majetku a 57 zapůjčených.
Stav evidence tohoto dopravce
kompletní
Poslední úprava: dnes.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo na náš Facebook.

Rychlé vyhledávání