SlovBus SB 134.00 RZ ZV-244AM HKM Zvolen
Nitra, ulice Autobusová stanica