Škoda 15 Tr 08/6 #6615 DP Bratislava
Bratislava, ulice Hlavná Stanica