Iveco Crossway 10,6M RZ TN-374DA SAD Trenčín
Nové Mesto nad Váhom