Ruzlúčková fotojazda s Karosou C 954E v SAD Zvolen
Karosa C 954E.1360 SPZ/RZ DT-635AY SAD Zvolen
Beňuš - Gašparovo