zastávka Štefánikovo námestie
Žilina, ulice 1.mája