Karosa C 954E.1360 SPZ/RZ ZA-587CX SAD Žilina
Žilina