Iveco Crossway 10,6M RZ TN-398DA SAD Trenčín
Nové Mesto nad Váhom