Iveco Crossway 10,6M RZ TN-358DA SAD Trenčín
Nové Mesto nad Váhom