Karosa C 956.1076 Axer 12,8M RZ TO-420EI Macho Eduard
Piešťany