Karosa C 956.1076 Axer 12,8M SPZ/RZ TO-420EI Macho Eduard
Piešťany