Karosa B 961E.1970 RZ ZV-315BI SAD Zvolen
zastávka Starohorská, otočka
Banská Bystrica-Sásová