TWT / Pragoimex VarioLF2+ #821 DP Košice
zastávka Staničné námestie
Košice-Staré Mesto, ulice Staničné námestie