Iveco Crossway 10,6M RZ ZV-580CE SAD Zvolen
Brezno