Iveco Crossway 10,6M RZ ZV-582CE SAD Zvolen
Brezno