Iveco Crossway 10,6M RZ ZV-578CE SAD Zvolen
Brezno