Škoda 27 Tr Solaris #270 DP Žilina l. 6
Žilina, ulice Kuzmányho