Škoda 27 Tr Solaris #274 DP Žilina l. 6
Žilina, ulice Kuzmányho