Iveco Crossway Line 10,8M RZ ZA-765IA SAD Žilina l. 7
Čadca-Čadečka