Vianočná električka 2019
Tatra ČKD T6A5 #7901 DP Bratislava
Braislava