Karosa B 741.1908 #2602 RZ BA-916HH DP Bratislava l. 59
zastávka Na pántoch
Bratislava-Rača