zastávka Hrobákova
Bratislava-Petržalka, ulice Osuského