SAD Poprad

aktueller Name seit 1993
frühere Name: SAD Kežmarok
frühere Name: SAD Prešov
frühere Name: SAD Spišská Nová Ves
frühere Name: ČSAD Spišská Nová Ves
frühere Name: ČSAD Poprad
Sitz: Wolkerova 466, 058 49 Poprad
Staat: Slovensko (Prešovský kraj)
Web: www.sadpp.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravný závod ČSAD Poprad (DZ 1006) vznikol k 1.7.1960 ako organizačná jednotka krajského podniku ČSAD, n.p. Košice.
Pod ČSAD Poprad patrili ďalšie tri prevádzky (Kežmarok, Stará Ľubovňa a Spišská Stará Ves).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD, OZ 1012 Stará Ľubovňa bol vyčlenený do samostatného podniku SAD Stará Ľubovňa, ktorý bol k 1.12.1995 sprivatizovaný a funguje ďalej pod názvom BUS Karpaty a ostatná osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Košice, z ktorého odštepných závodov boli k 1.7.1995 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Poprad (bývalý OZ 1006) a SAD Kežmarok (bývalý OZ 1014).

Od 1.7.1998 zanikol štátny podnik SAD Kežmarok a bol pričlenený k SAD Poprad

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Poprad a zároveň k nemu bola pripojená aj prevádzka Levoča z podniku SAD Prešov (do roku 1998 patrila pod SAD Spišská Nová Ves).

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Poprad na akciovú spoločnosť.

Dopravca dnes zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča a tiež MHD v mestách Poprad, Svit, Kežmarok a Levoča. V minulosti zabezpečoval i diaľkovú linku 706803 Spišká Stará Ves - Praha, tá však bola k 1.10.2007 zrušená.

číst dále

Fahrzeugliste

Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
komplett
DAF 1 Fahrzeug
Gopo 1 Fahrzeug
? ?
Mitsubishi 1 Fahrzeug
Avia 6 Fahrzeuge
Daewoo 1 Fahrzeug
IFA 1 Fahrzeug
Škoda 3 Fahrzeuge
Zetor 1 Fahrzeug
? ?
Gopo 2 Fahrzeuge

geleaste, geliehene und getestete Fahrzeuge

Bei diesem Verkehrsunternehmer sind uns 533 Fahrzeuge bekannt, davon 527 in Besitz und 6 Leihfahrzeuge.
Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
komplett
Letzte Änderung: 8. 4. 2021.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo na náš Facebook.

Schnelle Suche