SAD Lučenec

aktueller Name seit 1993
frühere Name (seit 1993): SAD Rimavská Sobota
frühere Name (seit 1994): SAD Revúca
frühere Name (seit 1993): SAD Rožňava
frühere Name: ČSAD Rožňava
frühere Name: ČSAD Lučenec
frühere Name: ČSAD Rimavská Sobota
frühere Name: ČSD Lučenec
Sitz: Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec
Staat: Slovensko (Banskobystrický kraj)
Web: www.sadlc.sk
Štátny podnik ČSAD Lučenec vznikol v roku 1951 vyčlenením prevádzok Lučenec, Fiľakovo, Kriváň, Modrý Kameň, Poltár a Šahy z ČSAD Rimavská Sobota, založeného v roku 1949. V roku 1963 sa stal dopravným závodom 905 ČSAD Banská Bystrica a okrem hlavného závodu v Lučenci mal prevádzky Fiľakovo, Modrý Kameň a Poltár. Prevádzka Modrý Kameň bola v roku 1969 vyčlenená do nového dopravného závodu 913. Podnik ČSAD Rimavská Sobota sa stal dopravným závodom 909 ČSAD Banská Bystrica a okrem hlavného závodu v Rimavskej Sobote mal prevádzky Hnúšťa, Šafárikovo a Tisovec.
Podnik SAD Revúca bol do konca roku 1993 iba prevádzkou SAD Rožňava(dopravný závod 1008 ČSAD Košice). 1.1.1994 došlo k jej osamostatneniu do dopravného závodu 1017.
V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Banská Bystrica na štátny podnik. V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava ČSAD bola prevedená pod štátny podnik SAD Banská Bystrica, z ktorého boli v roku 1995 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Lučenec a SAD Rimavská Sobota. Zo SAD Košice bol v roku 1995 vyčlenený samostatný štátny podnik SAD Revúca.
V roku 1999 boli pričlenené SAD Revúca a SAD Rimavská Sobota k SAD Lučenec.
Spoločnosť SAD Lučenec bola v roku 2002 transformovaná na akciovú spoločnosť.

Dopravca dnes zabezpečuje výkon prímestskej dopravy v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, diaľkové linky a mestskú dopravu v Lučenci a Rimavskej Sobote. číst dále

Fahrzeugliste

Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
komplett

geleaste, geliehene und getestete Fahrzeuge

Bei diesem Verkehrsunternehmer sind uns 494 Fahrzeuge bekannt, davon 490 in Besitz und 4 Leihfahrzeuge.
Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
komplett
Letzte Änderung: 27. 2. 2021.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo na náš Facebook.

Schnelle Suche