SAD Žilina

frühere Name (seit 1995): SAD Martin
frühere Name (seit 1995): SAD Turzovka
frühere Name (seit 1995): SAD Kysucké Nové Mesto
frühere Name (seit 1995): SAD Čadca
frühere Name: ČSAD Čadca
frühere Name: ČSAD Martin
frühere Name: ČSAD Žilina
Sitz: Košická 2, 010 65 Žilina
Staat: Slovensko (Žilinský kraj)
Web: www.sadza.sk, Link an Facebook

V roku 1949 Československá štátna automobilová doprava, národný podnik Praha zriadila ČSAD, krajský podnik Žilina. ČSAD Žilina (dopravný závod 912 ČSAD Banská Bystrica) vznikol v roku 1960 a okrem hlavného závodu v Žiline mal ešte prevádzku v Bytči. V roku 1963 bol k ČSAD Žilina pripojený aj Dopravný podnik mesta Žilina (okrem lodnej dopravy na Oravskej priehrade, ktorá bola pripojená k ČSAD Dolný Kubín). V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Banská Bystrica na štátny podnik. Došlo tiež k osamostatneniu prevádzkok zo závodu Čadca - Kysucké nové Mesto do nového dopravného závodu 921, Turzovka do závodu 919. V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava ČSAD bola prevedená pod štátny podnik ČSAD Banská Bystrica a súčasne došlo k opätovnému osamostatneniu prevádzky MHD Žilina do novovytvoreného Dopravného podniku mesta Žiliny.

Zo vtedajšieho podinku Československá automobilová doprava, štátny podnik Banská Bystrica vznikla odčlenením Československá automobilová doprava, štátny podnik ČSAD Žilina.

Po zániku ČSFR sa názov zmenil na Československá automobilová doprava, štátny podnik Žilina. odčlenilo sa SPV a MHD.

V roku 1994 nastalo odčlenenie nákladnej dopravy a zmena názvu podniku na Slovenská autobusová doprava štátny podnik Žilina - skrátene SAD Žilina.

V roku 1999 nastalo zlúčenie so štátnymi podnikmi SAD Čadca, štátny podnik, SAD Martin, štátny podnik, SAD Kysucké Nové Mesto, štátny podnik, SAD Turzovka, štátny podnik.

V roku 2002 nasledovala transformácia štátneho podniku na akciovú spoločnosť Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť od 1.10.2002. Hlavným a jediným akcionárom sa stáva Fond národného majetku SR.

Akcionárske pomery sa menia v roku 2004 vstupom nového akcionára Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, ktorý získava 49% podiel na základnom imaní spoločnosti SAD Žilina, a.s. a FNM SR má 51% podiel.

Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, získava v roku 2005 majoritný podiel na základnom imaní spoločnosti SAD Žilina, a.s. s 59,363% ks akcií. Druhým akcionárom zostáva FNM SR s podielom 40,637% ks akcií na základnom imaní spoločnosti..

Dopravca aktuálne zabezpečuje prímestskú dopravu v regiónoch Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Turzovka, Martin, Turčianske Teplice, mestskú dopravu v mestách Martin, Vrútky, Čadca, Kysucké Nové Mesto, diaľkové linky a príležitostnú dopravu.

číst dále

Fahrzeugliste

Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
komplett

geleaste, geliehene und getestete Fahrzeuge

Bei diesem Verkehrsunternehmer sind uns 981 Fahrzeuge bekannt, davon 977 in Besitz und 4 Leihfahrzeuge.
Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
komplett
Letzte Änderung: 17. 1. 2021.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo na náš Facebook.

Schnelle Suche