Arriva Nitra

současný název od 2013
frühere Name (od 2008): Veolia Transport Nitra
frühere Name (od 1993): SAD Nitra
frühere Name (od 1993): SAD Topoľčany
frühere Name (od 1993): SAD Zlaté Moravce
frühere Name (od 1993): SAD Vráble
frühere Name (od 1989): ČSAD Vráble
frühere Name (od 1989): ČSAD Zlaté Moravce
frühere Name: ČSAD Nitra
frühere Name: ČSAD Topoľčany

alte Logos

1993 - 2008

2008 - 2013

2013 - 2017

ab 2017
Adresse: Štúrova 72, 949 44 Nitra
Staat: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.arrivanitra.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Nitra (DZ 807) a ČSAD Topoľčany (DZ 810) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Bratislava.
Pod ČSAD Nitra boli organizačne začlenené ešte prevádzky Vráble a Zlaté Moravce, pod ČSAD Topoľčany prevádzky Bánovce nad Bebravou a Partizánske (obe sa neskôr stali súčasťou SAD Prievidza).
V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Bratislava na štátny podnik a zároveň došlo k osamostatneniu prevádzok Vráble a Zlaté Moravce do samostatných dopravných závodov.
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Nitra (bývalý OZ 807), SAD Topoľčany (bývalý OZ 810), SAD Zlaté Moravce (bývalý OZ 823) a SAD Vráble (bývalý OZ 824).

V roku 1999 však boli v rámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Nitra.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Nitra na akciovú spoločnosť. K 1. 1. 2004 bola zrušená prevádzka Vráble jej zlúčením s prevádzkou Zlaté Moravce. V roku 2005 bola spoločnosť odpredaná francúzskej skupine Connex (pripojená k českej filiálke Connexu).

V júli 2008 došlo k zmene názvu spoločnosti zo SAD Nitra na Veolia Transport Nitra v dôsledku odpredaja materskej českej filiálky Connexu a jej zmeny názvu na Veolia Transport Central Europe.

V júli 2013 došlo k zmene názvu spoločnosti z Veolia Transport Nitra na ARRIVA Nitra v dôsledku odpredaja Veolia Transport Central Europe britskému koncernu Arriva (od roku 2010 súčasťnou korporácie Deutsche Bahn) a následnému vzniku centrály spoločnosti Arriva na Slovensku.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce a MHD v mestách Nitra, Topoľčany, Vráble a Zlaté Moravce.

číst dále

Fahrzeugliste

Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
komplett

Autobusy

1200 Fahrzeuge Fahrzeugübersicht
Isuzu 1 Fahrzeug
Iveco 66 Fahrzeuge
Karosa 731 Fahrzeuge
MAN 15 Fahrzeuge
Mercedes-Benz 31 Fahrzeuge
Scania 9 Fahrzeuge
Solaris 6 Fahrzeuge
SOR 164 Fahrzeuge
Van Hool 18 Fahrzeuge
Granus 7 Fahrzeuge
Ikarus 81 Fahrzeuge
Jelcz 10 Fahrzeuge
Renault 4 Fahrzeuge
Škoda 56 Fahrzeuge
Zliner 1 Fahrzeug
Vezeko 1 Fahrzeug
Jelcz 4 Fahrzeuge
Avia 1 Fahrzeug
Tatra 1 Fahrzeug
Praga 1 Fahrzeug
Bei diesen Verkehrsunternehmer sind uns 1271 Fahrzeuge Fahrzeuge bekannt, davon 1208 in Besitz und 63 Leihfahrzeuge
Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
komplett
Letzte Änderung: 18. 1. 2020.
Pokud máte jakékoliv doplnění, můžete nám jej napsat na e-mail nebo na náš Facebook.

Rychlé vyhledávání

Letze Fotos der Fahrzeuge dieses Verkehersunternehmer
weitere Fotos