Slovak Lines

aktueller Name seit 2007
frühere Name (seit 1993): SAD Bratislava
frühere Name (seit 1949): ČSAD Bratislava
frühere Name (seit 1945): ČSD Bratislava
frühere Name (seit 1939): Slovenské Železnice
Sitz: Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
Staat: Slovensko (Bratislavský kraj)
Web: www.slovaklines.sk

Podnik ČSAD Bratislava vznikol v roku 1949 a od roku 1952 bol dopravným závodom 1401 ČSAD Bratislava. V roku 1960 v súvislosti s novým krajským a okresným členením ČSSR vznikol nový národný podnik ČSAD Bratislava, do ktorého dopravného závodu 801 Bratislava boli začlenené aj prevádzky Malacky, Pezinok a Senec. V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Bratislava na štátny podnik a došlo k osamostatneniu prevádzok Malacky, Pezinok a Senec do novovzniknutých dopravných závodov 818 Malacky, 821 Pezinok a 822 Senec. Zároveň bola vyčlenená aj prevádzka nákladnej dopravy do dopravného závodu 820 Bratislava.

V roku 1993 došlo k vyčleneniu nákladnej dopravy ČSAD do podnikov NAD (v Bratislave dopravný závod 802 do štátneho podniku NAD 802 Bratislava a dopravný závod 820 do štátneho podniku NAD 820 Bratislava) a osobná doprava prevedná do štátneho podniku SAD Bratislava.

V roku 1996 došlo k vyčleneniu dopravných závodov 801 Bratislava, 818 Malacky, 821 Pezinok a 822 Senec SAD Bratislava do nového štátneho podniku SAD Bratislava, ktorý bol v roku 2001 transformovaný na akciovú spoločnosť a v roku 2007 premenovaný na Slovak Lines.

V roku 2009 došlo k rozdeleniu spoločnosti na 4 menšie podniky. Materská firma Slovak Lines, a.s. zabezpečuje prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji v okresoch Bratislava, Senec, Pezinok a Malacky, Slovak Lines Express, a.s. prevádzkuje komerčné linky diaľkovej a medzinárodnej dopravy, Slovak Lines Opravy, a.s. sa zaoberá opravárenskou činnosťou ako certifikovaný servis vozidiel značiek SOR a Iveco a Slovak Lines Služby, a.s. vykonáva ostatné obchodné služby.

Vozový park ČSAD v Bratislave v dávnej minulosti tvorili predovšetkým autobusy značky Škoda 706 RTO, neskôr aj Karosa Šx 11, okrem týchto sa v službách ČSAD objavovali aj iné typy autobusov ako Ikarus 30, Ikarus 630 ale rok tu slúžila aj Karosa ŠM 16,5, ktorá bola potom preradená do závodu v Nitre.

S príchodom 80tych rokov zaznamenal vozový park výraznejšiu obmenu v podobe prvých autobusov Karosa radu 700, predovšetkým typ C 734 a maďarských kĺbových autobusov Ikarus 280 v dvoch variantach: mestský 280.08 vo vyhotovení so 4 dverami a prímestský 280.10 s dvomi dverami. Neskôr keď Karosa vyvinula typ kĺbového autobusu C 744, ČSAD Bratislava zakúpil 12 týchto vozov pre závody v BA, SC, PK a MA. Na konci 90tych rokov bol vozový park tvorený predovšetkým autobusmi Karosa C 734 a C 744 a Ikarus 280. Okrem nich tu jazdilo niekoľko mestských Karos B 732, ktoré jazdili najskôr na linkách MHD Pezinok a Malacky. Po ich zrušení a začlenení pod prímestské linky tieto autobusy jazdili na mnohých prímestských linkách.

Zakúpených bolo aj niekoľko autobusov Granus H10-11 ktoré vyrábala slovenská fabrika LIAZ Zvolen a v roku 2000 Mercedes-Benz Vario O 814 D vyrábané v SAO Lučenec. Neskôr boli nakúpené modernejšie vozy Karosa rady 900 v typoch C 934 a neskôr C 954.

V roku 2006 došlo k masívnej obnove vozového parku kedy boli vyradené všetky dožívajúce autobusy Ikarus 280, Karosa C 744 a väčšina Karos C 734. Bolo nakúpených cca 20 autobusov Karosa C 956 Axer a 100kusov SOR C 12. Okrem nich bolo niekoľko Karos C 734 zgenerálkovaných v TEMPUS Spišská Nová Ves, pričom dostali nové čelá radu 950. Po tejto obnove bol vozový park tvorený len autobusmi Karosa C 934, 954, 956 Axer, SOR C 12, generálkované C 734, všetky v novom červenom laku. Okrem nich ešte zopár Granusov a MB Vario a niekoľko Karos LC 73x a C 935 preradených z diaľkovej dopravy, ktoré však slúžili len ako záložné. Vozový park diaľkovej dopravy tvorili zo začiatku autobusy Karosa LC 735/6, Karosa HD 12, neskôr sa k nim pridali Mercedes-Benz O 330, Neoplan N 316 a Renault FR1. Obnova vozového parku bola aj tu, boli nakúpené autobusy Renault Iliade a Mercedes-Benz O 350 Turismo a O 560 Intouro.

V roku 2008 bolo nakúpených 10 autobusov Iveco Evadys H 12.8M. V rokoch 2010 - 2012 bolo vyradených niekoľko autobusov Renault Iliade, väčšina autobusov Mercedes-Benz Tourismo, ktoré mali najazdený príliš veľký počet kilometrov, taktiež boli vyradené všetky autobusy Mercedes-Benz Vario a Granusy a tiež zvyšné LC Karosy. Začiatkom roku 2012 dopravca zakúpil 2 autobusy Iveco First, ktoré slúžia na linkách prechádzajúcich Pezinskou Babou, kvôli zavedeniu zákazu vjazdu vozidiel nad 7,5 tony. Na jar 2013 bola započatá obnova vozového parku prvými 8 autobusmi Iveco Crossway LE, ktoré boli na jeseň toho istého roku nasledované ďalšími 37ks a na jar 2014 poslednými 40ks Crossway LE Euro 5. Zvyšných 42ks z celkovej dodávky 127ks Iveco Crossway (tentokrát vo vyhotovení Crosswa Line Euro 6 v rôznych dĺžkach) bolo dodaných vo februári 2015.

číst dále

Fahrzeugliste

Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
komplett
Citroen 1 Fahrzeug
Iveco 159 Fahrzeuge
Karosa 436 Fahrzeuge
Mercedes-Benz 42 Fahrzeuge
Neoplan 8 Fahrzeuge
Setra 28 Fahrzeuge
SOR 102 Fahrzeuge
Barkas 2 Fahrzeuge
DAF 1 Fahrzeug
Granus 5 Fahrzeuge
Ikarus 31 Fahrzeuge
55 55
Jelcz 1 Fahrzeug
Renault 7 Fahrzeuge
Saurer 4 Fahrzeuge
L L3C
Škoda 8 Fahrzeuge
Tatra 3 Fahrzeuge
Zetor 3 Fahrzeuge
?
Avia 5 Fahrzeuge
?
? ?
Citroen 1 Fahrzeug
Fiat 1 Fahrzeug
IFA 2 Fahrzeuge
? ?
LIAZ 3 Fahrzeuge
MAN 1 Fahrzeug
Mitsubishi 1 Fahrzeug
Renault 1 Fahrzeug
Škoda 1 Fahrzeug
Bei diesem Verkehrsunternehmer sind uns 898 Fahrzeuge bekannt, davon 884 in Besitz und 14 Leihfahrzeuge.
Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
komplett
Letzte Änderung: 23. 9. 2020.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo na náš Facebook.

Schnelle Suche