SAD Trenčín

frühere Name: SAD Púchov
frühere Name: SAD Ilava
frühere Name: SAD Považská Bystrica
frühere Name: SAD Nové Mesto nad Váhom
frühere Name: SAD Senica
frühere Name: ČSAD Senica
frühere Name: ČSAD Nové Mesto nad Váhom
frühere Name: ČSAD Považská Bystrica
frühere Name: ČSAD Trenčín
Sitz: Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín
Staat: Slovensko (Trenčiansky kraj)
Web: www.sadtn.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Trenčín (DZ 811), ČSAD Nové Mesto nad Váhom (DZ 812) a ČSAD Považská Bystrica (DZ 907) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Bratislava a ČSAD, n.p. Banská Bystrica.
Pod ČSAD Považská Bystrica patrili ďalšie dve prevádzky (Ilava a Púchov).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Trenčín (bývalý OZ 811), SAD Nové Mesto nad Váhom (bývalý OZ 812), SAD Považská Bystrica (bývalý OZ 907), SAD Ilava (bývalý OZ 915) a SAD Púchov (bývalý OZ 920).

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Trenčín a zároveň k nemu bola pripojená aj prevádzka Myjava z podniku SAD Senica.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Trenčín na akciovú spoločnosť.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Myjava, niekoľko diaľkových liniek, medzinárodnú linku do Chorvátska a MHD v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom. Do roku 2006 zabezpečoval dopravca MHD aj v Považskej Bystrici a v Púchove. Dnes zabezpečuje MHD v Považskej Bystrici spoločnosť MDS a v Púchove ADP.

číst dále

Fahrzeugliste

Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
komplett

geleaste, geliehene und getestete Fahrzeuge

Bei diesem Verkehrsunternehmer sind uns 1038 Fahrzeuge bekannt, davon 1033 in Besitz und 5 Leihfahrzeuge.
Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
komplett
Letzte Änderung: 24. 10. 2020.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo na náš Facebook.

Schnelle Suche