DP mesta Banská Bystrica

aktueller Name seit 2007
frühere Name (seit 1996): Mestská hromadná doprava Banská Bystrica
Sitz: Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica
Staat: Slovensko (Banskobystrický kraj)
Web: www.dpmbb.eu
predošlé sídlo: Čsl. armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Korene Dopravného podniku siahajú do obdobia po druhej svetovej vojne, od 1.1.1963 však prevzala výkony MHD spoločnosť ČSAD Banská Bystrica.
V roku 1996 sa mesto rozhodlo získať väčší dosah na stav MHD. Koncom roka založilo akciovú spoločnosť Mestská hromadná doprava Banská Bystrica a začalo prostredníctvom nej investovať do postupného rozširovania trolejbusovej siete a nákupu vozidiel (spolu 36 ks), ktoré následne prenajímalo SAD BBDS. Po zmene dopravcu MHD (1.1.2006) boli vozidlá po istých sporoch prenajaté spoločnosti SAD Zvolen, neskôr však stratili využitie. Časť z nich sa následne podarilo prenajať DPB, ostatné slúžili príležitostnej doprave.

Prvou vlastnou dopravnou aktivitou bolo sprevádzkovanie minibusových liniek v októbri 2006 (premávali do konca roku 2011). V rovnakom čase si spoločnosť od SAD BBDS prenajala t. č. nevyužívanú trolejovú infraštruktúru i časť flotily trolejbusov. Premávku na pôvodne trolejbusových linkách sa podarilo obnoviť od 10.11.2007, SAD Zvolen sa však trás odmietla vzdať. DPMBB preto ako odvetu voči paralelným spojom zaviedol od 8.2.2008 "kyvadlovú dopravu" autobusmi z centra do Sásovej. Spor sa podarilo ukončiť až rokovaniami v auguste 2008.
Ku dňu 1.2.2010 došlo k odkúpeniu celej prevádzky trolejbusovej dopravy vrátane Vozovne Kremnička od SAD Banská Bystrica za 2 milióny eur. V rovnakom čase sa začali ako záložné vozidlá za trolejbusy využívať aj dovtedy odstavené autobusy.
Koncom roka 2010 získal 51% akcií dopravného podniku dopravca SAD Zvolen.

Dnes dopravný podnik prevádzkuje i autobusovú stanicu (Terminal Vlak Bus Shopping). číst dále

Fahrzeugliste

Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
komplett
Bei diesem Verkehrsunternehmer sind uns 114 Fahrzeuge bekannt, davon 101 in Besitz und 13 Leihfahrzeuge.
Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
komplett
Letzte Änderung: 12. 4. 2021.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo na náš Facebook.

Schnelle Suche