Karosa C 956.1076 Axer 12,8M Kfz.-Kennzeichen TO-420EI Macho Eduard
Piešťany