Arriva Nové Zámky

skorší názov: SAD Nové Zámky
skorší názov: SAD Galanta
skorší názov: SAD Komárno
skorší názov: SAD Levice
skorší názov: SAD Šahy
skorší názov: SAD Štúrovo
skorší názov: ČSAD Nové Zámky
skorší názov: ČSAD Levice
skorší názov: ČSAD Komárno
skorší názov: ČSAD Galanta
sídlo: Považská 2, 940 14 Nové Zámky
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.sadnz.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Komárno (DZ 805), ČSAD Levice (DZ 806) a ČSAD Nové Zámky (DZ 808) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Bratislava.
Pod ČSAD Levice patrili ďalšie dve prevádzky (Šahy a Želiezovce), rovnako ako pod ČSAD Nové Zámky (Šurany a Štúrovo).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Nové Zámky (bývalý OZ 808), SAD Levice (bývalý OZ 806), SAD Komárno (bývalý OZ 805), SAD Šahy (bývalý OZ 819) a SAD Štúrovo (bývalý OZ 825).

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Nové Zámky a zároveň k nemu bola pripojená aj prevádzka Šaľa z podniku SAD Galanta.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Nové Zámky na akciovú spoločnosť vstupom maďarského kapitálu od spoločnosti EUROBUS-INVEST Budapest, ktorá je od roku 2008 súčasťou britského koncernu ARRIVA (od roku 2010 v majetku Deutsche Bahn).

V júli 2013 došlo k zmene názvu spoločnosti zo SAD Nové Zámky na ARRIVA Nové Zámky v dôsledku vzniku centrály spoločnosti Arriva na Slovensku.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Nové Zámky, Komárno, Levice a Šaľa, mestskú dopravu v mestách Komárno, Levice, Nové Zámky, Šahy, Šaľa, Štúrovo a Šurany a tiež niekoľko diaľkových a medzinárodných liniek.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Elektrobusy

1 vozidlo

Autobusy

757 vozidiel

Užitkové vozy

4 vozidlá
Avia 2 vozidlá
? ?
Zetor 2 vozidlá
? ?

Osobní automobily

4 vozidlá

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 770 vozidiel, z toho 766 v majetku a 4 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 15. 4. 2019.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 75596 náhľad fotky 75603 náhľad fotky 75604 náhľad fotky 75607 náhľad fotky 75615 náhľad fotky 75614 náhľad fotky 75605 náhľad fotky 75616 náhľad fotky 75617 náhľad fotky 75618