Arriva Nové Zámky

terajší názov od 2013
skorší názov (od 1993): SAD Nové Zámky
skorší názov: SAD Galanta
skorší názov (od 1993): SAD Komárno
skorší názov (od 1993): SAD Levice
skorší názov: SAD Šahy
skorší názov: SAD Štúrovo
skorší názov (od 1989): ČSAD Šahy
skorší názov (od 1989): ČSAD Štúrovo
skorší názov: ČSAD Nové Zámky
skorší názov: ČSAD Levice
skorší názov: ČSAD Komárno
skorší názov: ČSAD Galanta

staršie logá

200x - 2013

2013 - 2018

od 2017
sídlo: Považská 2, 940 14 Nové Zámky
krajina: Slovensko (Nitriansky kraj)
web: www.arrivanz.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava v roku 1949 došlo aj k znárodňovaniu súkromných dopravcov na území Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý vozidlový park nákladných automobilov a autobusov od živnostníkov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc. Na začiatku 50. rokov sa členenie zmenilo - pod krajský podnik v Nitre patrili DZ 1502 Nové Zámky (s výpravňami Komárno, Štúrovo) a DZ 1504 Levice (s výpravňou Želiezovce). Výpravňa pre vtedajší okres Šahy spadala pod DZ 1604 Lučenec banskobystrického podniku.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Komárno (DZ 805), ČSAD Levice (DZ 806) a ČSAD Nové Zámky (DZ 808) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Bratislava. Pod ČSAD Levice patrili ďalšie dve prevádzky (Šahy a Želiezovce), rovnako ako pod ČSAD Nové Zámky (Šurany a Štúrovo).
V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Bratislava na štátny podnik a zároveň došlo k osamostatneniu prevádzok Šahy a Štúrovo do samostatných dopravných závodov.

V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Nové Zámky (bývalý OZ 808), SAD Levice (bývalý OZ 806), SAD Komárno (bývalý OZ 805), SAD Šahy (bývalý OZ 819) a SAD Štúrovo (bývalý OZ 825).

V roku 1999 boli tieto podniky v rámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) zlúčené do štátneho podniku SAD Nové Zámky, pričom k nemu bola pripojená aj prevádzka Šaľa, predtým začlenená do podniku SAD Galanta.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Nové Zámky na akciovú spoločnosť vstupom maďarského kapitálu od spoločnosti EUROBUS-INVEST Budapest, ktorá je od roku 2008 súčasťou britského koncernu ARRIVA (od roku 2010 v majetku Deutsche Bahn).

V júli 2013 došlo k zmene názvu spoločnosti zo SAD Nové Zámky na ARRIVA Nové Zámky v dôsledku vzniku centrály spoločnosti Arriva na Slovensku.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Nové Zámky, Komárno, Levice a Šaľa, mestskú dopravu v mestách Komárno, Levice, Nové Zámky, Šahy, Šaľa, Štúrovo a Šurany a tiež niekoľko diaľkových a medzinárodných liniek.

čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Autobusy

1168 vozidiel prehľad vozidiel
Iveco 297 vozidiel
MAN 27 vozidiel
Solaris 2 vozidlá
SOR 135 vozidiel
Alexander 17 vozidiel
Granus 5 vozidiel
Ikarus 38 vozidiel
30 30
Jelcz 2 vozidlá
Karosa 624 vozidiel
? ?
Mercedes-Benz 6 vozidiel
OASA 2 vozidlá
RÁBA 1 vozidlo
Scania 1 vozidlo
Škoda 9 vozidiel
SlovBus 2 vozidlá
Karosa 1 vozidlo
Avia 2 vozidlá
? ?
Zetor 2 vozidlá
? ?
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 1185 vozidiel, z toho 1178 v majetku a 7 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 10. 4. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie