SAD Hlohovec

sídlo: Nábrežie A. Hlinku 25/68, 920 20 Hlohovec
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)

Podnik ČSAD Hlohovec bol do roku 1989 iba prevádzkou ČSAD Trnava (dopravný závod 814 ČSAD Bratislava). V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Bratislava na štátny podnik a došlo k osamostatneniu tejto prevádzky Hlohovec do nového dopravného závodu 817. V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava ČSAD bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého bol v roku 1996 vyčlenený samostatný štátny podnik SAD Hlohovec.

Štátny podnik SAD Hlohovec bol v roku 1999 zrušený a pripojený k SAD Trnava.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 43 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
Posledná úprava: 25. 11. 2018.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 39361