SAD Senica

sídlo: Železničná 329/21, 905 01 Senica
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)

Štátny podnik ČSAD Senica (dopravný závod 809 ČSAD Bratislava) vznikol v roku 1960 a okrem hlavného závodu v Senici mal ešte prevádzky v Myjave a Skalici. V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Bratislava na štátny podnik a došlo k osamostatneniu prevádzky Skalica do nového dopravného závodu 815. V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava ČSAD bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého bol v roku 1996 vyčlenený samostatný štátny podniky SAD Senica.

Dopravný závod 815 (osobná aj nákladná doprava) bol v roku 1993 ako jediný vyčlenený do samostatného štátneho podniku SAD Skalica, ktorý bol v roku 1995 sprivatizovaný vedením podniku do novej spoločnosti SKAND Skalica.

Štátny podnik SAD Senica bol v roku 1999 zrušený a pripojený okrem prevádzky Myjava k SAD Trnava. Prevádzka Myjava bola pripojená k SAD Trenčín.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 75 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
Posledná úprava: 19. 6. 2018.

Rýchle vyhľadávanie