SAD Bánovce nad Bebravou

sídlo: Biskupická 1, 957 80 Bánovce nad Bebravou
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)

Podnik ČSAD Bánovce nad Bebravou bol do roku 1989 iba prevádzkou ČSAD Topoľčany (dopravný závod 810 ČSAD Bratislava). V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Bratislava na štátny podnik a došlo k osamostatneniu tejto prevádzky Bánovce nad Bebravou do nového dopravného závodu 816. V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava ČSAD bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého bol v roku 1996 vyčlenený samostatný štátny podnik SAD Bánovce nad Bebravou.

Štátny podnik SAD Bánovce nad Bebravou bol v roku 1999 zrušený a pripojený k SAD Prievidza.

čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 0 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
Pokud máte jakékoliv doplnění, můžete nám jej napsat na e-mail nebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie