SAD Revúca

sídlo: Priemyselná, Revúca
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)

Podnik ČSAD Revúca bol do roku 1989 iba prevádzkou ČSAD Rožňava (dopravný závod 1008 ČSAD Košice). V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Košice na štátny podnik a došlo k osamostatneniu tejto prevádzky Revúca do nového dopravného závodu 1017. V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava ČSAD bola prevedená pod štátny podnik SAD Košice, z ktorého bol v roku 1995 vyčlenený samostatný štátny podnik SAD Revúca.

Štátny podnik SAD Revúca bol v roku 1999 zrušený a pripojený k SAD Lučenec.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 13 vozidiel (všetky v majetku)
Stav evidencie tohto dopravcu
nekompletná (vedľajší produkt evidencií iných dopravcov)
Posledná úprava: 26. 9. 2017.

Rýchle vyhľadávanie