VLABUSS

skorší názov: SAD Slovakia
skorší názov: SAD AGENCY
sídlo: Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
krajina: Slovensko (Žilinský kraj)
web: www.sadagency.sk

Spoločnosť SAD AGENCY bola založená v máji 2012 pánom Jozefom Bitalom (u fanúšikov dopravy dobre známy ako dopravca BIOEXPRES).

Od 09/2012 jazdí linku 403511 Nitra - Piešťany - Trenčín - Považská Bystrica - Žilina, ktorú prevzal po dopravcovi Ján Kandráč - OLIJANBUS. Pán Bitala jazdil túto linku na Kandráčovej licencii už v obdobii od 11/2011 do 07/2012 s autobusmi Karosa zapožičanými od dopravcov Stanislav Faltin - FALTOUR a Jozef Jagelka.

Od 03/2013 je linka vedená ako 403511 Podhájska - Nitra - Piešťany - Trenčín - Považská Bystrica - Žilina

V 02/2014 dopravca prevzal linku 406430 Topoľčany - Nitra po Štefanovi Bednárikovi a od 03/2014 je táto linka vedená ako l.č. 4006431 Topoľčany - Nitra.
Spoločnosť začala v roku 2017 vystupovať pod novým názvom a zakrátko jej aktivity prevzala firma TSG Slovakia.

V roku 2018 bola p. Bitalom založená nová spoločnosť VLABUSS, ktorá prevádzkuje linky 507213 Ostrava - Turzovka (v ČR pod číslom 000265) a 502801 Ostrava - Turzovka - Čadca (v ČR pod číslom 000155) prebraté od DRIVEX SECURITY.
Od 1.9.2018 prevzala i linku 502466 Vysoká n. Kys. - Žilina, v súčasnosti sú všetky spoje vedené len na úseku Turzovka - Čadca.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 24 vozidiel, z toho 22 v majetku a 2 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 23. 2. 2019.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 69549 náhľad fotky 69604 náhľad fotky 69546 náhľad fotky 57554 náhľad fotky 57202 náhľad fotky 56501 náhľad fotky 53533 náhľad fotky 53535 náhľad fotky 52342 náhľad fotky 52341