SAD Slovakia

skorší názov: SAD AGENCY
sídlo: Čierne 239
krajina: Slovensko (Žilinský kraj)
web: www.sadagency.sk

Spoločnosť SAD AGENCY bola založená v máji 2012 pánom Jozefom Bitalom (u fanúšikov dopravy dobre známy ako dopravca BIOEXPRES) so sídlom vo Vyšnom Kelčove.

Od 09/2012 jazdí linku 403511 Nitra - Piešťany - Trenčín - Považská Bystrica - Žilina, ktorú prevzal po dopravcovi Ján Kandráč - OLIJANBUS. Pán Bitala jazdil túto linku na Kandráčovej licencii už v obdobii od 11/2011 do 07/2012 s autobusmi Karosa zapožičanými od dopravcov Stanislav Faltin - FALTOUR a Jozef Jagelka.

Od 03/2013 je linka vedená ako 403511 Podhájska - Nitra - Piešťany - Trenčín - Považská Bystrica - Žilina

V 02/2014 dopravca prevzal linku 406430 Topoľčany - Nitra po Štefanovi Bednárikovi a od 03/2014 je táto linka vedená ako l.č. 4006431 Topoľčany - Nitra.
Spoločnosť začala v roku 2017 vystupovať pod novým názvom, jej sídlo bolo prenesené do Nitry a zakrátko jej aktivity prevzala firma TSG Slovakia.
Koncom roku 2017 prebral spoločnosť Miroslav Kužma a preniesol jej sídlo späť na Kysuce.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 23 vozidiel, z toho 21 v majetku a 2 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 17. 6. 2019.

Rýchle vyhľadávanie