Slovak Lines

skorší názov: SAD Bratislava
skorší názov: ČSAD Bratislava
skorší názov: ČSD Bratislava
skorší názov: Slovenské Železnice
sídlo: Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
krajina: Slovensko (Bratislavský kraj)
web: www.slovaklines.sk

Podnik ČSAD Bratislava vznikol v roku 1949 a od roku 1952 bol dopravným závodom 1401 ČSAD Bratislava. V roku 1960 v súvislosti s novým krajským a okresným členením ČSSR vznikol nový národný podnik ČSAD Bratislava, do ktorého dopravného závodu 801 Bratislava boli začlenené aj prevádzky Malacky, Pezinok a Senec. V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Bratislava na štátny podnik a došlo k osamostatneniu prevádzok Malacky, Pezinok a Senec do novovzniknutých dopravných závodov 818 Malacky, 821 Pezinok a 822 Senec. Zároveň bola vyčlenená aj prevádzka nákladnej dopravy do dopravného závodu 820 Bratislava.

V roku 1993 došlo k vyčleneniu nákladnej dopravy ČSAD do podnikov NAD (v Bratislave dopravný závod 802 do štátneho podniku NAD 802 Bratislava a dopravný závod 820 do štátneho podniku NAD 820 Bratislava) a osobná doprava prevedná do štátneho podniku SAD Bratislava.

V roku 1996 došlo k vyčleneniu dopravných závodov 801 Bratislava, 818 Malacky, 821 Pezinok a 822 Senec SAD Bratislava do nového štátneho podniku SAD Bratislava, ktorý bol v roku 2001 transformovaný na akciovú spoločnosť a v roku 2007 premenovaný na Slovak Lines.

V roku 2009 došlo k rozdeleniu spoločnosti na 4 menšie podniky. Materská firma Slovak Lines, a.s. zabezpečuje prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji v okresoch Bratislava, Senec, Pezinok a Malacky, Slovak Lines Express, a.s. prevádzkuje komerčné linky diaľkovej a medzinárodnej dopravy, Slovak Lines Opravy, a.s. sa zaoberá opravárenskou činnosťou ako certifikovaný servis vozidiel značiek SOR a Iveco a Slovak Lines Služby, a.s. vykonáva ostatné obchodné služby.

Vozový park ČSAD v Bratislave v dávnej minulosti tvorili predovšetkým autobusy značky Škoda 706 RTO, neskôr aj Karosa Šx 11, okrem týchto sa v službách ČSAD objavovali aj iné typy autobusov ako Ikarus 30, Ikarus 630 ale rok tu slúžila aj Karosa ŠM 16,5, ktorá bola potom preradená do závodu v Nitre.

S príchodom 80tych rokov zaznamenal vozový park výraznejšiu obmenu v podobe prvých autobusov Karosa radu 700, predovšetkým typ C 734 a maďarských kĺbových autobusov Ikarus 280 v dvoch variantach: mestský 280.08 vo vyhotovení so 4 dverami a prímestský 280.10 s dvomi dverami. Neskôr keď Karosa vyvinula typ kĺbového autobusu C 744, ČSAD Bratislava zakúpil 12 týchto vozov pre závody v BA, SC, PK a MA. Na konci 90tych rokov bol vozový park tvorený predovšetkým autobusmi Karosa C 734 a C 744 a Ikarus 280. Okrem nich tu jazdilo niekoľko mestských Karos B 732, ktoré jazdili najskôr na linkách MHD Pezinok a Malacky. Po ich zrušení a začlenení pod prímestské linky tieto autobusy jazdili na mnohých prímestských linkách.

Zakúpených bolo aj niekoľko autobusov Granus H10-11 ktoré vyrábala slovenská fabrika LIAZ Zvolen a v roku 2000 Mercedes-Benz Vario O 814 D vyrábané v SAO Lučenec. Neskôr boli nakúpené modernejšie vozy Karosa rady 900 v typoch C 934 a neskôr C 954.

V roku 2006 došlo k masívnej obnove vozového parku kedy boli vyradené všetky dožívajúce autobusy Ikarus 280, Karosa C 744 a väčšina Karos C 734. Bolo nakúpených cca 20 autobusov Karosa C 956 Axer a 100kusov SOR C 12. Okrem nich bolo niekoľko Karos C 734 zgenerálkovaných v TEMPUS Spišská Nová Ves, pričom dostali nové čelá radu 950. Po tejto obnove bol vozový park tvorený len autobusmi Karosa C 934, 954, 956 Axer, SOR C 12, generálkované C 734, všetky v novom červenom laku. Okrem nich ešte zopár Granusov a MB Vario a niekoľko Karos LC 73x a C 935 preradených z diaľkovej dopravy, ktoré však slúžili len ako záložné. Vozový park diaľkovej dopravy tvorili zo začiatku autobusy Karosa LC 735/6, Karosa HD 12, neskôr sa k nim pridali Mercedes-Benz O 330, Neoplan N 316 a Renault FR1. Obnova vozového parku bola aj tu, boli nakúpené autobusy Renault Iliade a Mercedes-Benz O 350 Turismo a O 560 Intouro.

V roku 2008 bolo nakúpených 10 autobusov Iveco Evadys H 12.8M. V rokoch 2010 - 2012 bolo vyradených niekoľko autobusov Renault Iliade, väčšina autobusov Mercedes-Benz Tourismo, ktoré mali najazdený príliš veľký počet kilometrov, taktiež boli vyradené všetky autobusy Mercedes-Benz Vario a Granusy a tiež zvyšné LC Karosy. Začiatkom roku 2012 dopravca zakúpil 2 autobusy Iveco First, ktoré slúžia na linkách prechádzajúcich Pezinskou Babou, kvôli zavedeniu zákazu vjazdu vozidiel nad 7,5 tony. Na jar 2013 bola započatá obnova vozového parku prvými 8 autobusmi Iveco Crossway LE, ktoré boli na jeseň toho istého roku nasledované ďalšími 37ks a na jar 2014 poslednými 40ks Crossway LE Euro 5. Zvyšných 42ks z celkovej dodávky 127ks Iveco Crossway (tentokrát vo vyhotovení Crosswa Line Euro 6 v rôznych dĺžkach) bolo dodaných vo februári 2015.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Autobusy

754 vozidiel

Užitkové vozy

9 vozidiel
IFA 2 vozidlá
? ?
LIAZ 2 vozidlá
MAN 1 vozidlo
Renault 1 vozidlo
Citroen 1 vozidlo
Mitsubishi 1 vozidlo
Škoda 1 vozidlo

Osobní automobily

27 vozidiel
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 811 vozidiel, z toho 801 v majetku a 10 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 14. 4. 2019.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 74143 náhľad fotky 76141 náhľad fotky 76145 náhľad fotky 76144 náhľad fotky 76140 náhľad fotky 76056 náhľad fotky 76061 náhľad fotky 76058 náhľad fotky 76059 náhľad fotky 76055