SAD Trenčín

skorší názov: SAD Púchov
skorší názov: SAD Ilava
skorší názov: SAD Považská Bystrica
skorší názov: SAD Nové Mesto nad Váhom
skorší názov (od 1993): SAD Senica
skorší názov: ČSAD Senica
skorší názov: ČSAD Nové Mesto nad Váhom
skorší názov: ČSAD Považská Bystrica
skorší názov (od 1960): ČSAD Trenčín
sídlo: Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: www.sadtn.sk
Podnik Československá štátna automobilová doprava vznikol v roku 1949 vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a znárodňovaním súkromných dopravcov. Spočiatku sa členil na 6 autospráv, pod ktoré spadalo 40 garáží a 17 autostaníc, začiatkom 50. rokov však prešiel na krajské usporiadanie. V rámci krajského podniku ČSAD Žilina vznikol DZ 1402 Nové Mesto nad Váhom, s prevádzkou v Trenčíne. V rámci krajského podniku ČSAD Žilina vznikol DZ 1407 Považská Bystrica, s prevádzkami v Ilave a Púchove.
Od 1.7.1960, v súvislosti s novým krajským členením ČSSR, vznikol krajský podnik ČSAD Bratislava, ktorého súčasťou boli dopravné závody ČSAD Trenčín (DZ 811), a ČSAD Nové Mesto nad Váhom (DZ 812). DZ 907 ČSAD Považská Bystrica spadal pod krajský podnik ČSAD Banská Bystrica. Pod DZ 907 pôvodne patrili prevádzky Ilava a Púchov, ktoré sa neskôr osamostatnili - Ilava ako OZ 915 a Púchov ako OZ 920.

K 1.1.1994 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy a prevádzky osobnej dopravy sa stali odštepnými závodmi štátneho podniku SAD Bratislava, z ktorého sa v roku 1995 vyčlenili samostatné podniky SAD Trenčín, SAD Nové Mesto nad Váhom, SAD Ilava a SAD Púchov. V závode 907 však nedošlo k rozdeleniu, pretože bol určený pre prvé, skúšobné kolo privatizácie. Vo februári 1994 bol za nadobúdateľa vybratý p. Miroslav Babuša, ktorý by do troch mesiacov od kúpy umožnil zamestnancom majetkový vstup do spoločnosti. Po marcovej výmene vlády bol zámer zrušený. K rozdeleniu na NAD Považská Bystrica a SAD - dopravný podnik Považská Bystrica došlo až v roku 1997.
V rámci reorganizácie v roku 1999 (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) boli jednotlivé spoločnosti zlúčené do štátneho podniku SAD Trenčín a zároveň k nemu bola pripojená aj prevádzka Myjava z podniku SAD Senica.
V roku 2002 došlo k transformácii SAD Trenčín na akciovú spoločnosť a následne k čiastočnej privatizácii.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Myjava, niekoľko diaľkových liniek a MHD v Novom Meste nad Váhom. Do roku 2006 zabezpečoval dopravca MHD aj v Považskej Bystrici, kde ho nahradila Mestská dopravná spoločnosť. Do roku 2008 zabezpečoval MHD v Púchove, kde ho nahradila Autobusová doprava Púchov. Do konca augusta 2022 prevádzkoval MHD v Trenčíne, ktorú následne prevzalo konzorcium Transdev Trenčín. čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Autobusy

1214 vozidiel prehľad vozidiel
Ford 1 vozidlo
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 1221 vozidiel, z toho 1215 v majetku a 6 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 21. 7. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie