SAD Trenčín

skorší názov: SAD Púchov
skorší názov: SAD Ilava
skorší názov: SAD Považská Bystrica
skorší názov: SAD Nové Mesto nad Váhom
skorší názov (od 1993): SAD Senica
skorší názov: ČSAD Senica
skorší názov: ČSAD Nové Mesto nad Váhom
skorší názov: ČSAD Považská Bystrica
skorší názov (od 1960): ČSAD Trenčín
sídlo: Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: www.sadtn.sk
Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného podniku Československá štátna automobilová doprava v r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý autopark neštátnych podnikateľov. Spočiatku sa členila na päť autospráv, ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.
Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v každom okrese sa vytvoril samostatný závod ČSAD. Dopravné závody ČSAD Trenčín (DZ 811), ČSAD Nové Mesto nad Váhom (DZ 812) a ČSAD Považská Bystrica (DZ 907) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Bratislava resp. ČSAD, n.p. Banská Bystrica.
Pod DZ 907 pôvodne patrili ďalšie dve prevádzky (Ilava a Púchov), ktoré sa neskôr osamostatnili - Ilava ako OZ 915 a Púchov ako OZ 920.
V roku 1993 došlo k oddeleniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Trenčín , SAD Nové Mesto nad Váhom , SAD Ilava a SAD Púchov . V závode 907 však nedošlo k rozdeleniu, pretože bol určený pre prvé, skúšobné kolo privatizácie. Vo februári 1994 bol za nadobúdateľa vybratý p. Miroslav Babuša, ktorý by do troch mesiacov od kúpy umožnil zamestnancom majetkový vstup do spoločnosti. Po marcovej výmene vlády bol zámer zrušený. K rozdeleniu na NAD Považská Bystrica a SAD - dopravný podnik Považská Bystrica došlo až v roku 1997.
V rámci reorganizácie v roku 1999 (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) boli jednotlivé spoločnosti zlúčené do štátneho podniku SAD Trenčín a zároveň k nemu bola pripojená aj prevádzka Myjava z podniku SAD Senica.
V roku 2002 došlo k transformácii SAD Trenčín na akciovú spoločnosť.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Myjava, niekoľko diaľkových liniek a MHD v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom. Do roku 2006 zabezpečoval dopravca MHD aj v Považskej Bystrici, kde ho nahradila Mestská dopravná spoločnosť. Do roku 2008 zabezpečoval MHD v Púchove, kde ho nahradila Autobusová doprava Púchov. čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 1060 vozidiel, z toho 1055 v majetku a 5 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 24. 5. 2022.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie