SAD Trenčín

skorší názov: SAD Púchov
skorší názov: SAD Ilava
skorší názov: SAD Považská Bystrica
skorší názov: SAD Nové Mesto nad Váhom
skorší názov: SAD Senica
skorší názov: ČSAD Senica
skorší názov: ČSAD Nové Mesto nad Váhom
skorší názov: ČSAD Považská Bystrica
skorší názov: ČSAD Trenčín
sídlo: Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: www.sadtn.sk
Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.
Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Trenčín (DZ 811), ČSAD Nové Mesto nad Váhom (DZ 812) a ČSAD Považská Bystrica (DZ 907) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Bratislava a ČSAD, n.p. Banská Bystrica.
Pod ČSAD Považská Bystrica patrili ďalšie dve prevádzky (Ilava a Púchov).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Trenčín (bývalý OZ 811), SAD Nové Mesto nad Váhom (bývalý OZ 812), SAD Považská Bystrica (bývalý OZ 907), SAD Ilava (bývalý OZ 915) a SAD Púchov (bývalý OZ 920).
V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Trenčín a zároveň k nemu bola pripojená aj prevádzka Myjava z podniku SAD Senica.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Trenčín na akciovú spoločnosť.
Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Myjava, niekoľko diaľkových liniek a MHD v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom. Do roku 2006 zabezpečoval dopravca MHD aj v Považskej Bystrici, kde ho nahradila Mestská dopravná spoločnosť. Do roku 2008 zabezpečoval MHD v Púchove, kde ho nahradila Autobusová doprava Púchov. čítať ďalej

Vozidlový park

vypísať všetky vozidlá dopravcu
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 14. 1. 2021.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie