SAD Trenčín

skorší názov: SAD Púchov
skorší názov: SAD Ilava
skorší názov: SAD Považská Bystrica
skorší názov: SAD Nové Mesto nad Váhom
skorší názov: SAD Senica
skorší názov: ČSAD Senica
skorší názov: ČSAD Nové Mesto nad Váhom
skorší názov: ČSAD Považská Bystrica
skorší názov: ČSAD Trenčín
sídlo: Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín
krajina: Slovensko (Trenčiansky kraj)
web: www.sadtn.sk

Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.

Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Trenčín (DZ 811), ČSAD Nové Mesto nad Váhom (DZ 812) a ČSAD Považská Bystrica (DZ 907) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Bratislava a ČSAD, n.p. Banská Bystrica.
Pod ČSAD Považská Bystrica patrili ďalšie dve prevádzky (Ilava a Púchov).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého odštepných závodov boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Trenčín (bývalý OZ 811), SAD Nové Mesto nad Váhom (bývalý OZ 812), SAD Považská Bystrica (bývalý OZ 907), SAD Ilava (bývalý OZ 915) a SAD Púchov (bývalý OZ 920).

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Trenčín a zároveň k nemu bola pripojená aj prevádzka Myjava z podniku SAD Senica.

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Trenčín na akciovú spoločnosť.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Myjava, niekoľko diaľkových liniek, medzinárodnú linku do Chorvátska a MHD v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom. Do roku 2006 zabezpečoval dopravca MHD aj v Považskej Bystrici a v Púchove. Dnes zabezpečuje MHD v Považskej Bystrici spoločnosť MDS a v Púchove ADP.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Prenajaté, zapožičané a testované vozidlá

V evidencii tohto dopravcu je celkovo 979 vozidiel, z toho 975 v majetku a 4 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 19. 4. 2019.

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 76132 náhľad fotky 76139 náhľad fotky 76138 náhľad fotky 76133 náhľad fotky 76170 náhľad fotky 76180 náhľad fotky 76206 náhľad fotky 76219 náhľad fotky 76215 náhľad fotky 76217