Arriva Trnava

terajší názov od 2015
skorší názov (od 1993): SAD Trnava
skorší názov: SAD Senica
skorší názov: SAD Hlohovec
skorší názov: SAD Piešťany
skorší názov (od 1989): ČSAD Hlohovec
skorší názov: ČSAD Piešťany
skorší názov: ČSAD Senica
skorší názov (od 1960): ČSAD Trnava

staršie logá

do 1993

1993 - 2004

2004 - 2012

2012 - 2015

2015 - 2017

od 2017
sídlo: Nitrianska 5, 917 02 Trnava
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)
web: www.arrivatrnava.sk
Po vzniku ČSAD, n. p. boli v rámci krajského podniku Bratislava zriadené dopravné závody 1403 Trnava (s obchodnými výpravňami v Piešťanoch a Seredi) a 1404 Senica (s obchodnými výpravňami v Myjave a Skalici).
V roku 1960 došlo k reorganizácii. Podnik ČSAD Trnava (DZ 814) mal prevádzku v Hlohovci, pri vzniku pohltil DP mesta Trnavy. Podnik ČSAD Pieštany (DZ 813) pri vzniku pohltil DP mesta Piešťany. Podnik ČSAD Senica (DZ 809) mal prevádzky Myjava, Skalica, Šaštín-Stráže.
V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Bratislava na štátny podnik, prevádzka Skalica sa vyčlenila do nového dopravného závodu 815 a prevádzka Hlohovec do závodu 817.
K 1.1.1994 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava ČSAD bola prevedená pod závody v rámci štátneho podniku SAD Bratislava. Dopravný závod 815 (osobná aj nákladná doprava) bol v roku 1994 ako jediný vyčlenený do samostatného štátneho podniku SAD Skalica, ktorý bol v roku 1995 sprivatizovaný vedením podniku do novej spoločnosti SKAND Skalica. Z podniku SAD Bratislava boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Trnava, SAD Senica, SAD Hlohovec a SAD Piešťany, no už v roku 1999 došlo k ich zrušeniu a pripojeniu k SAD Trnava (bez prevádzky Myjava, ktorá bola pripojená k SAD Trenčín).

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Trnava na akciovú spoločnosť a následne k jej čiastočnej privatizácii.
V decembri 2015 došlo k odkúpeniu spoločnosti SAD Trnava koncernom Arriva - Deutsche Bahn.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec a Senica, mestskú dopravu v týchto mestách a medzinárodnú linku Senica - Hodonín. Do 10/2012 spoločnosť prevádzkovala aj niekoľko diaľkových liniek, ktoré prešli pod dcérsku spoločnosť NET LINES.

Dopravca bol v minulosti aktívny aj v zahraničí: v roku 2009 vyhral výberové konanie na prevádzkovateľa MHD v meste Přerov. Predošlý prevádzkovateľ (Veolia Transport Morava) bol z tohoto konania vylúčený pre nesplnenie podmienok. SAD Trnava sa zároveň stala správcom zrekonštruovanej autobusovej stanice v Přerove. V roku 2011 SAD Trnava vypovedala zmluvu na výkon MHD v Přerove a od 11/2011 prebrala výkon MHD v tomto meste Dopravní a logistická společnost (v skratke DLS), založená ako 100% dcérska spoločnosť SAD Trnava. Zároveň SAD previedla do majetku DLS všetky plynové autobusy zakúpené na MHD Přerov. Neskôr DLS zmenila vlastníka. čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Autobusy

1164 vozidiel prehľad vozidiel
Iveco 215 vozidiel
MAN 1 vozidlo
Mercedes-Benz 3 vozidlá
SOR 202 vozidiel
Granus 7 vozidiel
Ikarus 36 vozidiel
30 30
Irisbus 1 vozidlo
Karosa 662 vozidiel
Novoplan 4 vozidlá
SAO 2 vozidlá
Saurer 1 vozidlo
L L3C
Škoda 19 vozidiel
SlovBus 11 vozidiel
LIAZ 1 vozidlo
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 1220 vozidiel, z toho 1179 v majetku a 41 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 14. 7. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie