Arriva Trnava

terajší názov od 2015
skorší názov (od 1993): SAD Trnava
skorší názov: SAD Senica
skorší názov: SAD Hlohovec
skorší názov: SAD Piešťany
skorší názov (od 1989): ČSAD Hlohovec
skorší názov: ČSAD Piešťany
skorší názov: ČSAD Senica
skorší názov (od 1960): ČSAD Trnava

staršie logá

do 1993

1993 - 2004

2004 - 2012

2012 - 2015

2015 - 2017

od 2017
sídlo: Nitrianska 5, 917 02 Trnava
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)
web: www.arrivatrnava.sk
Štátny podnik ČSAD Trnava (dopravný závod 814 ČSAD Bratislava) vznikol v roku 1960 a okrem hlavného závodu v Trnave mal ešte prevádzku v Hlohovci. Pri vzniku pohltil DP mesta Trnavy a>. Štátny podnik ČSAD Pieštany bol dopravným závodom 813 ČSAD Bratislava, pri vzniku pohltil DP mesta Piešťany. Podnik ČSAD Senica bol dopravným závodom 809 (s prevádzkami Myjava, Skalica, Šaštín-Stráže).
V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Bratislava na štátny podnik, prevádzka Skalica sa vyčlenila do nového dopravného závodu 815 a prevádzka Hlohovec do závodu 817. V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava ČSAD bola prevedená pod závody v rámci štátneho podniku SAD Bratislava. Dopravný závod 815 (osobná aj nákladná doprava) bol v roku 1994 ako jediný vyčlenený do samostatného štátneho podniku SAD Skalica, ktorý bol v roku 1995 sprivatizovaný vedením podniku do novej spoločnosti SKAND Skalica. Z podniku SAD Bratislava boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Trnava, SAD Senica, SAD Hlohovec a SAD Piešťany.
V roku 1999 došlo k zrušeniu podnikov SAD Hlohovec, SAD Piešťany a SAD Senica, ktoré boli pripojené k SAD Trnava (bez prevádzky Myjava, ktorá bola pripojená k SAD Trenčín).
V roku 2002 došlo k transformácii SAD Trnava na akciovú spoločnosť a následne k jej čiastočnej privatizácii.
Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec a Senica, mestskú dopravu v týchto mestách a medzinárodnú linku Senica - Hodonín. Do 10/2012 spoločnosť prevádzkovala aj niekoľko diaľkových liniek, ktoré prešli pod dcérsku spoločnosť NET LINES.
Dopravca bol aktívny aj v zahraničí: v roku 2009 vyhral výberové konanie na prevádzkovateľa MHD v českom meste Přerov. Predošlý prevádzkovateľ (Veolia Transport Morava) bol z tohoto konania vylúčený pre nesplnenie podmienok. SAD Trnava sa zároveň stala správcom zrekonštruovanej autobusovej stanice v Přerove. V roku 2011 SAD Trnava vypovedala zmluvu na výkon MHD v Přerove a od 11/2011 prebrala výkon MHD v tomto meste Dopravní a logistická společnost (v skratke DLS), čo je 100% dcérska spoločnosť SAD Trnava. Zároveň SAD previedla do majetku DLS všetky plynové autobusy zakúpené na MHD Přerov.

V decembri 2015 došlo k odkúpeniu spoločnosti SAD Trnava koncernom Arriva - Deutsche Bahn.

čítať ďalej

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Iveco 139 vozidiel
Karosa 494 vozidiel
MAN 1 vozidlo
Mercedes-Benz 2 vozidlá
SOR 148 vozidiel
Granus 7 vozidiel
Ikarus 27 vozidiel
30 30
Irisbus 1 vozidlo
Novoplan 4 vozidlá
SAO 2 vozidlá
Saurer 1 vozidlo
L L3C
Škoda 15 vozidiel
SlovBus 11 vozidiel
LIAZ 1 vozidlo
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 904 vozidiel, z toho 866 v majetku a 38 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 28. 11. 2021.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.

Rýchle vyhľadávanie