Arriva Trnava

skorší názov: SAD Trnava
skorší názov: SAD Senica
skorší názov: SAD Hlohovec
skorší názov: SAD Piešťany
skorší názov: ČSAD Piešťany
skorší názov: ČSAD Senica
skorší názov: ČSAD Trnava

staršie logá

2004 - 2012

2012 - 2015

2015 - 2017

od 2017
sídlo: Nitrianska 5, 917 02 Trnava
krajina: Slovensko (Trnavský kraj)
web: www.arrivatrnava.sk

Štátny podnik ČSAD Trnava (dopravný závod 814 ČSAD Bratislava)  vznikol v roku 1960 a okrem hlavného závodu v Trnave mal ešte prevádzku v Hlohovci. V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Bratislava na štátny podnik a došlo k osamostatneniu prevádzky Hlohovec do nového dopravného závodu 817. V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava ČSAD bola prevedená pod štátny podnik SAD Bratislava, z ktorého boli v roku 1996 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Trnava a SAD Hlohovec.

V roku 1999 došlo k zrušeniu podniku SAD Hlohovec a jeho pripojeniu k SAD Trnava. Okrem toho boli zrušené a pripojené k SAD Trnava aj štátne podniky SAD Piešťany a SAD Senica (bez prevádzky Myjava, ktorá bola pripojené k SAD Trenčín).

V roku 2002 došlo k transformácii SAD Trnava na akciovú spoločnosť.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec a Senica, mestskú dopravu v týchto mestách a jednu medzinárodnú linku Senica - Hodonín. Do 10/2012 spoločnosť prevádzkovala aj niekoľko diaľkových liniek, ktoré prešli pod dcérsku spoločnosť NET LINES.

Ešte treba spomenúť aj zahraničnú činnosť tejto spoločnosti. SAD Trnava sa v roku 2009 dostala k prevádzkovaniu MHD v českom meste Přerov, keď vyhrala výberové konanie na prevádzkovateľa MHD v tomto meste. Predošlý prevádzkovateľ Veolia Transport Morava bol z tohoto konania vylúčený pre nesplnenie podmienok. SAD Trnava sa zároveň stala aj správcom zrekonštruovanej autobusovej stanice v Přerove. V roku 2011 SAD Trnava vypovedala zmluvu na výkon MHD v Přerove a 11/2011 prebrala výkon MHD v tomto meste Dopravní a logistická společnost (v skratke DLS), čo je 100% dcérska spoločnosť SAD Trnava. Zároveň SAD previedla do majetku DLS všetky plynové autobusy zakúpené na MHD Přerov.

V decembri 2015 došlo k odkúpeniu spoločnosti SAD Trnava koncernom Arriva-Deutsche Bahn.

Vozidlový park

Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Autobusy

697 vozidiel

Užitkové vozy

1 vozidlo
LIAZ 1 vozidlo

Osobní automobily

13 vozidiel
V evidencii tohto dopravcu je celkovo 749 vozidiel, z toho 711 v majetku a 38 zapožičaných.
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná
Posledná úprava: 23. 6. 2019.

Rýchle vyhľadávanie