Eduard Valach

sídlo: Trieda Hradca Králové 34, 974 04 Banská Bystrica
krajina: Slovensko (Banskobystrický kraj)

Autobusy tohto dopravcu bolo možno vidieť na diaľkových linkách dopravcu Hríbik.

Dopravca ukončil svoju činnosť začiatkom roku 2014.

Vozidlový park

  EČV / ŠPZ ev. číslo výrobné číslo
(VIN)
typ rok vyroby
(dodanie)
[zaradenie]
(odstavenie)
vyradenie
[likvidácia]
 
fotka 6309 BB-401BXII 27871
TMKL73540LM027871
Karosa LC 735.1011 1990
 
[3/2012]
 
12/2012
 
zobraziť
fotka 7662 BB-401BX 22983
TMKL73540JM022983
Karosa LC 735.40 1988
(5/2009)
[5/2009]
 
3/2012
 
zobraziť
fotka 20170 BB-733EC
WAG203168RBS22604
Neoplan N 316 Transliner 1994
(3/2012)
[3/2012]
(2013)
 
 
zobraziť
vysvetlivky
Podfarbenie vozidla značí jeho aktuálny stav:
v prevádzke v dielňach/v oprave odstavený (dočasne) zapožičaný doposiaľ nezaradený do prevádzky služobný historické/múzejné vozidlo odstavený (dlhodobo/definitívne) vyradený zošrotovaný vyradený, existuje vrak predaný inému dopravcovi neznámy
Stav evidencie tohto dopravcu
kompletná

Rýchle vyhľadávanie

Najnovšie fotky vozidiel dopravcu
náhľad fotky 16615 náhľad fotky 14630 náhľad fotky 14629 náhľad fotky 13402 náhľad fotky 12278 náhľad fotky 11887 náhľad fotky 16721 náhľad fotky 20170 náhľad fotky 2086