SAD Poprad

current name since 1993
previous name: SAD Kežmarok
previous name: SAD Prešov
previous name: SAD Spišská Nová Ves
previous name: ČSAD Spišská Nová Ves
previous name: ČSAD Poprad
place: Wolkerova 466, 058 49 Poprad
country: Slovensko (Prešovský kraj)
websites: www.sadpp.sk
Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na území Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.
Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravný závod ČSAD Poprad (DZ 1006) vznikol k 1.7.1960 ako organizačná jednotka krajského podniku ČSAD, n.p. Košice.
Pod ČSAD Poprad patrili ďalšie tri prevádzky (Kežmarok, Stará Ľubovňa a Spišská Stará Ves).
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD, OZ 1012 Stará Ľubovňa bol vyčlenený do samostatného podniku SAD Stará Ľubovňa, ktorý bol k 1.12.1995 sprivatizovaný a funguje ďalej pod názvom BUS Karpaty a ostatná osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Košice, z ktorého odštepných závodov boli k 1.7.1995 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Poprad (bývalý OZ 1006) a SAD Kežmarok (bývalý OZ 1014).
K 1.7.1998 bola v dôsledku zlej finančnej situácie spoločnosť SAD Kežmarok pričlenená k SAD Poprad.
V roku 1999 v rámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) bola k nemu pripojená aj prevádzka Levoča z podniku SAD Prešov (do roku 1998 patrila pod SAD Spišská Nová Ves).
V roku 2002 došlo k transformácii SAD Poprad na akciovú spoločnosť a čiastočnej privatizácii.
Dopravca dnes zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča a tiež MHD v mestách Poprad, Svit, Kežmarok a Levoča. V minulosti zabezpečoval i diaľkovú linku 706803 Spišká Stará Ves - Praha, tá však bola k 1.10.2007 zrušená.
číst dále

Car park

Register of the carrier is
complete
DAF 1 vehicle
Gopo 1 vehicle
? ?
Mitsubishi 1 vehicle
Avia 6 vehicles
Daewoo 1 vehicle
IFA 1 vehicle
Škoda 3 vehicles
Zetor 1 vehicle
? ?
Gopo 2 vehicles

Leased, borrowed and tested vehicles

We register 533 vehicles vehicles at the carrier, of which 527 owned and 6 borrowed.
Register of the carrier is
complete
Last edit: 13. 4. 2021.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo na náš Facebook.

Quick search