SAD Prešov

previous name (since 1995): SAD Lipany
previous name: SAD Bardejov
previous name: ČSAD Bardejov
previous name: ČSAD Prešov
place: Košická 2, 080 69 Prešov
country: Slovensko (Prešovský kraj)
websites: www.sad-po.sk
Spolu s vyčlenením automobilovej dopravy z ČSD a vytvorením samostatného národného podniku Československá štátna automobilová doprava r. 1949 došlo k znárodňovaniu súkromných dopravcov na územii Slovenska. Do roku 1951 prevzala ČSAD takmer celý park živnostenských nákladných automobilov a autobusov. Spočiatku fungovali tzv. autosprávy (Bratislava, Piešťany, Zvolen, Štrba, Košice, Michalovce), ktorým podliehalo 40 garáží a 17 autostaníc.
Keďže sa toto rozdelenie ukázalo ako nepostačujúce, v roku 1960 sa v každom okrese vytvoril samostatný podnik ČSAD. Dopravné závody ČSAD Prešov (DZ 1007) a ČSAD Bardejov (DZ 1001) vznikli k 1.7.1960 ako organizačné jednotky krajského podniku ČSAD, n.p. Košice.
Pod ČSAD Bardejov patrili ďalšie dve prevádzky (Svidník a Giraltovce), pod ČSAD Prešov jedna (Lipany).
V roku 1989 došlo k transformácii ČSAD Košice na štátny podnik a zároveň došlo k osamostatneniu prevádzky Svidník spolu s prevádzkou Stropkov do nového dopravného závodu 1013.
V roku 1993 došlo k osamostatneniu nákladnej dopravy do podnikov NAD a osobná doprava bola prevedená pod štátny podnik SAD Košice, z ktorého odštepných závodov boli od 1.7.1995 vyčlenené samostatné štátne podniky SAD Prešov (bývalý OZ 1007), SAD Bardejov (bývalý OZ 1001) a SAD Lipany (bývalý OZ 1015).

V roku 1998 bola k podniku SAD Prešov pripojená aj prevádzka Levoča, ktorá predtým patrila pod SAD Spišská Nová Ves.

V roku 1999 však boli vrámci veľkej reorganizácie (52 podnikov SAD sa spojilo do 17 väčších celkov) naspäť zlúčené do štátneho podniku SAD Prešov a prevádzka Levoča bola po novom začlenená pod SAD Poprad.

V roku 2001 došlo k transformácii SAD Prešov na akciovú spoločnosť.

Dnes dopravca prevádzkuje prímestskú dopravu v okresoch Prešov, Bardejov a Sabinov, niekoľko diaľkových a medzinárodných liniek a mestskú dopravu v Bardejove.

číst dále

Car park

Register of the carrier is
complete
Iveco 117 vehicles
Novoplan 5 vehicles
SOR 72 vehicles
Tedom 6 vehicles
Troliga 9 vehicles
Autosan 1 vehicle
Ikarus 13 vehicles
Karosa 271 vehicles
Mercedes-Benz 25 vehicles
Renault 2 vehicles
Scania 1 vehicle
Setra 7 vehicles
Škoda 7 vehicles
Avia 1 vehicle
We register 541 vehicles vehicles at the carrier, of which 538 owned and 3 borrowed.
Register of the carrier is
complete
Last edit: 23. 9. 2020.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo na náš Facebook.

Quick search