Mestská dopravná spoločnosť

place: Za Orlovským mostom 300, 017 36 Považská Bystrica
country: Slovensko (Trenčiansky kraj)
websites: www.mds.sk

Spoločnosť prevádzkujúca MHD v Považskej Bystrici, kde od 1.9.2006 nahradila predchádzajúceho dopravcu - SAD Trenčín, a.s., OZ Považská Bystrica. Akcionármi spoločnosti sú Mesto Považská Bystrica a spoločnosť SIRS. Mesto si od tejto zmeny sľubuje lepšie nakladanie s finančnými prostriedkami určenými na MHD. Je však otázne, čo sa zmenilo, keďže akcionárom SAD Trenčín, a.s. je taktiež spoločnosť SIRS.

Car park

Register of the carrier is
complete

Leased, borrowed and tested vehicles

We register 44 vehicles vehicles at the carrier, of which 42 owned and 2 borrowed.
Register of the carrier is
complete
Last edit: 23. 9. 2020.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo na náš Facebook.

Quick search