Vehicle SAD Lučenec RA-881AH (Karosa C 734.1340)

license plate RV 82-15 1992-2004
RA-881AH 2004-2/2012
Actual state discarded
Producer Karosa
Type Karosa C 734.1340
Serial no. 31814
VIN TMKC73440NM031814
Year of production 1992
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation discarded
1. SAD Lučenec, sooner SAD Revúca, sooner SAD Rožňava, sooner ČSAD Rožňava put into operation: 1992 discarded: 2/2012
Revúca 1992-2/2012
Carrier delivered put into operation out of operation discarded
1. SAD Lučenec, sooner SAD Revúca, sooner SAD Rožňava, sooner ČSAD Rožňava put into operation: 1992 discarded: 2/2012
Revúca 1992-2/2012
Paints overview
since to paint
od výroby do vyřazení modro-biely
Last edit of the vehicle: 23. 3. 2020.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo na náš Facebook.

Quick search