Vehicle SIMPO DOPRAVA PO-544GG (Karosa LC 936XE.1038)

license plate PO-860AY 8/2001-5/2015 at SAD Prešov
LE-239AY 5/2015-9/2016 at František Popovič - FERITOUR
GL-609AT 9/2016-2017 at Jozef Džačovský
PO-544GG since 2017 at SIMPO DOPRAVA
Actual state out of operation (for a long time/definitively)
Producer Karosa
Type Karosa LC 936XE.1038
Serial no. 3887
VIN TMKL610381M003887
Year of production 2001
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation discarded
1. SAD Prešov delivered: 8/2001 put into operation: 8/2001 out of operation: 5/2015 discarded: 5/2015
Prešov 8/2001-5/2015
2. František Popovič - FERITOUR delivered: 5/2015 put into operation: 5/2015 out of operation: 9/2016 discarded: 9/2016
3. Jozef Džačovský delivered: 9/2016 put into operation: 9/2016 out of operation: 10/2017 discarded: 10/2017
4. SIMPO DOPRAVA delivered: 10/2017 put into operation: 10/2017 out of operation: 8/2018
Carrier delivered put into operation out of operation discarded
1. SAD Prešov delivered: 8/2001 put into operation: 8/2001 out of operation: 5/2015 discarded: 5/2015
Prešov 8/2001-5/2015
2. František Popovič - FERITOUR delivered: 5/2015 put into operation: 5/2015 out of operation: 9/2016 discarded: 9/2016
3. Jozef Džačovský delivered: 9/2016 put into operation: 9/2016 out of operation: 10/2017 discarded: 10/2017
4. SIMPO DOPRAVA delivered: 10/2017 put into operation: 10/2017 out of operation: 8/2018
Addional infos U Jozefa Džačovského jazdilo pre personálnu agentúru Jobliner.
Paints overview
since to paint
od výroby dosud biely
Last edit of the vehicle: 3. 11. 2019.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo na náš Facebook.

Quick search