vehicle SAD Prešov PO-887AS (Mercedes-Benz O 814 D Vario)

license plate PO-887AS 2000 - 11/2012 at SAD Prešov
TSA MX66 2013 - dosud at neznámy (PL)
Actual state in operation
Producer Mercedes-Benz
Type O 814 D Vario
VIN WDB6703731N094270
Year of production 2000
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. SAD Prešov put into operation: 2000 out of the register: 11/2012
Lipany 2000 - 2012
2. neznámy (PL) delivered: 2013 put into operation: 2013
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. SAD Prešov put into operation: 2000 out of the register: 11/2012
Lipany 2000 - 2012
2. neznámy (PL) delivered: 2013 put into operation: 2013
Paints overview
since to paint
od výroby dosud biely s polepmi SAD Prešov
Last edit of the vehicle: 3. 11. 2019.

Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Napíšte nám na email.