vehicle SAD Prešov #38 (Karosa C 734.1340)

license plate POA 45-27 10/1990 - 12/2004 at SAD Prešov
PO-059BR 12/2004 - 7/2008 at SAD Prešov
reg. no. 38 2007 - 7/2008 at SAD Prešov
Actual state out of the register
Producer Karosa
Type C 734.1340
Serial no. 29323
VIN TMKC73440LM029323
Year of production 1990
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. SAD Prešov, sooner ČSAD Prešov delivered: 10/1990 put into operation: 10/1990 out of operation: 7/2008 out of the register: 7/2008
Prešov 10/1990 - ?
Lipany ? - 7/2008
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. SAD Prešov, sooner ČSAD Prešov delivered: 10/1990 put into operation: 10/1990 out of operation: 7/2008 out of the register: 7/2008
Prešov 10/1990 - ?
Lipany ? - 7/2008
Note Autobus sa niekoľko krát objavil vo filme ...kone na betóne (1995)
Paints overview
since to paint
od výroby do vyřazení bielo-modrý
Last edit of the vehicle: 3. 11. 2019.

Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Napíšte nám na email.