Vehicle L+L SC-345AC (Karosa LC 735)

license plate SC-345AC 1997-4/2014
Actual state discarded
Producer Karosa
Type Karosa C 734.40 » Karosa LC 735
Serial no. 25962
VIN TMKC73440KM025962
Year of production 1989
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation discarded
1. L+L, sooner Alžbeta Andrássyová - L+L doprava delivered: 1997 put into operation: 1997 out of operation: 4/2014 discarded: 4/2014
Carrier delivered put into operation out of operation discarded
1. L+L, sooner Alžbeta Andrássyová - L+L doprava delivered: 1997 put into operation: 1997 out of operation: 4/2014 discarded: 4/2014
Addional infos Vozidlo bolo pôvodne pripravené na úpravu ako prepravník, nakoniec bolo skompletizované ako typ LC 735.

Núdzové zadné dvere.
Paints overview
since to paint
od výroby do vyřazení bielo-červený
Last edit of the vehicle: 16. 4. 2020.
Našli jste chybu nebo máte nějaké doplnění? Napište nám na e-mail nebo na náš Facebook.

Quick search