vehicle SAD Zvolen ZV-152CA (Karosa C 734.1340)

license plate PT 61-25 1995 - 5/2003 at ČSAD Prachatice
1C0 3144 5/2003 - 5/2009 at ČSAD Autobusy České Budějovice
0Z4 20E 2009 - 9/2009 at SAD Zvolen
ZV-152CA 9/2009 - 1/2016 at SAD Zvolen
Actual state out of the register
Producer Karosa
Type C 734.1340
Serial no. 34865
VIN TMKC41340SM034865
Year of production 1995
Carrier
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. ČSAD Prachatice put into operation: 1995 out of the register: 5/2003
2. ČSAD Autobusy České Budějovice put into operation: 5/2003 out of the register: 5/2009
3. SAD Zvolen put into operation: 9/2009 out of operation: 11/2014 out of the register: 1/2016
Banská Bystrica 9/2009 - 1/2016
Carrier delivered put into operation out of operation out of the register
1. ČSAD Prachatice put into operation: 1995 out of the register: 5/2003
2. ČSAD Autobusy České Budějovice put into operation: 5/2003 out of the register: 5/2009
3. SAD Zvolen put into operation: 9/2009 out of operation: 11/2014 out of the register: 1/2016
Banská Bystrica 9/2009 - 1/2016
Addional infos Vozidlo dovezené z ČR, predtým prešlo generálnou opravou s dosadením čiel radu 900 a prestavbou na CNG pohon vo firme Zlíner.
Last edit of the vehicle: 1. 3. 2016.

Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Napíšte nám na email.